วันพุธ 24 เมษายน 2567
ติดตามเว็บไซต์

คลิปเด็ด ล่าสุด

ปลามังกรแดง

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้, วีดีโอ 14 มิถุนายน 2017 ดูคลิป 217 ครั้ง

ปลามังกร  หรือ ปลาตะพัด หรือที่นิยมเรียกว่า ปลาอะโรวาน่า
(อังกฤษ: Malayan bonytongue fish, Arowana, Asian arowana, Arawana;
ชื่อวิทยาศาสตร์: Scleropages formosus)
เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาตะพัด (Osteoglossidae) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปลาที่สืบเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่ปลาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จัดได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์มีชีวิตชนิดหนึ่ง นับว่าเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ เนื่องจากเป็นปลาที่สืบพันธุ์ยาก ประกอบกับแหล่งที่อยู่ถูกทำลายไปได้รับความนิยมอย่างสูงของนักเลี้ยงปลาสวยงาม ในฐานะของปลาสวยงาม ราคาแพง และถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535